Note Shot Oy yleiset ehdot

Note Shot Oy Palvelujen yleiset ehdot

Note Shot Oy y-tunnus 1876179-9 tarjoaa tuotteita ja palveluja yrityksille. Tilaamalla Note Shot Oy:n -palvelun ("Palvelu") tai käyttämällä Palvelua hyväksyt Ehdot edustamasi yhteisön puolesta ja Note Shot Oy ja edustamasi yhteisö solmivat Palvelua koskevan sopimuksen ("Sopimus"). Näissä Ehdoissa tarkoitetun Sopimuksen Palvelusta voi tehdä vain oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toiminimi tai avoin tai kommandiittiyhtiö tai kunnan vai valtion viranomainen, oppilaitos, liikelaitos tai muu julkinen taho. Mikäli et hyväksy ehtoja ja tee Sopimusta, et ole oikeutettu käyttämään Palvelua tai Dokumentaatiota (kuten määritelty kohdassa 4).

Näissä yleisissä ehdoissa kuvataan Note Shot Oy:n yleiset ehdot, ehtoja ja sen muodostamaa Sopimusta voidaan tarkentaa tai muuttaa Palvelu- tai Asiakaskohtaisella sopimuksella tai liitteellä.

1 Soveltamisala ja Osapuolet

Näitä Ehtoja sovelletaan Sopimuksiin, joilla Note Shot Oy ("me") toimittaa Palvelun asiakkaalleen (“Sinä"). Note Shot Oy ja Sinä olette jäljempänä myös “Osapuoli" tai “Osapuolet".

Sinä voit olla vain oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toiminimi, avoin tai kommandiittiyhtiö tai kunnan vai valtion viranomainen, oppilaitos, liikelaitos tai muu julkinen taho.

Henkilö, joka solmii Sopimuksen vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sopimus edustamansa oikeushenkilön puolesta. Ensimmäinen henkilö joka rekisteröityy Palveluun tai tekee tilauksen on pääkäyttäjä ("Pääkäyttäjä") jolle Note Shot Oy toimittaa Sopimusta koskevat ilmoitukset. Mikäli henkilöllä ei ole nimenkirjoitusoikeutta tai asemavaltuutusta edustamansa oikeushenkilön puolesta, kyseinen henkilö vakuuttaa, että on saanut valtuutuksen solmia Sopimus.

2 Palvelun sisältö

Palvelu on Note Shot Oy:n tarjoama Palvelu kuten Kassajärjestelmä, Verkkokauppa, Ajanvarausjärjestelmä tai muu palvelu, jota tarjotaan tietoverkon yli. Palvelun tarkemman sisällön osalta pyydämme, että tutustut kotisivuihimme ja Palveluun.

Note Shot Oy päättää Palvelun sisällöstä, muutoksista ja Note Shot Oy:lla on oikeus muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla. Note Shot Oy:lla on oikeus myös muuttaa laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia ja muita Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi käytettäviä järjestelmän osia.

Note Shot Oy:lla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen esimerkiksi asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden tai tietoturvauhan tai väärinkäytösepäilyn vuoksi. Note Shot Oy tiedottaa Sinulle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan sähköpostilla, Palvelussa tai Note Shot Oy:n Internet-sivuilla.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet ja tietoliikenneyhteydet eivät kuulu Palveluun. Sinä vastaat laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta, toimintakunnosta, tietoturvasta ja päivityksistä. Sinä vastaat myös, että laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen Palvelussa on välittömästi lopetettava.

Sinä vastaat Palvelun soveltuvuudesta käyttötarkoitukseesi. Note Shot Oy toimittaa tätä varten maksuttoman kokeiluversion, pyytämäsi dokumentit ja tarvittaessa avustaa soveltuvuuden varmistamisessa.

Note Shot Oy päättää käyttötuen saatavuudesta ja sen palvelutasosta sekä veloitusperusteesta. Note Shot Oy:lla on oikeus tallentaa puhelut ja muu viestintä. Note Shot Oy käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Palvelun tietojen tallennus tapahtuu EU- tai ETA-alueella.
Note Shot Oy ottaa varmuuskopioita Palvelussa olevista tiedosta voimassa olevien varmuuskopiokäytäntöjensä mukaisesti. Tämän lisäksi Sinä vastaat Palvelussa käsittelemiesi ja siellä Sinun toimintasi johdosta syntyvien tietojen tallentamisesta omiin järjestelmiisi, niiden varmuuskopioiden ottamisesta ja niiden toimivuuden tarkastamisesta.

3 Yhteystiedot

Sinun tulee välittää meille oikeat ja täydelliset yhteystiedot mukaan lukien laskutustietosi ja -osoitteesi. Vastaat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa ja tiedoissamme (esim. laskutus) niiden muuttuessa.

4 Käyttöoikeus

Hyväksymällä ja noudattamalla näitä Ehtoja, Sinulla on Sopimuksen voimassa ollessa oikeus käyttää Palvelua sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa omassa käytössäsi. Sinä saat käyttää Dokumentaatiota (kuten määritelty alla tässä kohdassa 4) sisäisesti käyttääksesi Palvelua.

Palvelussa olevia toimintoja varten Sinä saat sallia omien loppuasiakkaidesi käyttää Palvelua. Sinä vastaat omista loppuasiakkaitasi koskevista ehdoistasi. Kyseiset ehdot eivät saa olla ristiriidassa Note Shot Oy:n Ehtojen kanssa.
Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

A) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Note Shot Oy:n ohjeiden mukaan.

B) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, tai luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään Palvelun taustalla olevia ideoita, ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia.

C) Palvelua ei saa edelleen vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta, myydä kolmannelle, mukaan lukien Sinun kanssasi samaan konserniin kuuluvat yhtiöt tai yhteisöt.

D) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa.

E) Note Shot Oy:n toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ("Dokumentaatio") ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on tarpeen materiaaliin tutustumiseksi.

F) Et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osaan.

G) Et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

H) Et saa käyttää Palvelua markkinointiin lainvastaisesti. Loppuasiakkaiden suoramarkkinoinnin lupa tai sen puuttuminen kirjataan totuudenmukaisesti.

5 Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet"), jotka annetaan Sinulle Sopimuksen voimassaoloajaksi Palvelun käyttämiseksi Sopimuksen mukaisesti.

Sitoudut käyttämään turvallisia salasanoja ja vaihtamaan ne Palvelun vaatiessa.
Note Shot Oy:lla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä käyttöösi tulevat Tunnistautumisvälineet. Ne säilyvät Note Shot Oy:n omistuksessa.
Note Shot Oy:lla on oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa kenellekään yhteisösi ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle. Käyttäjiesi tulee säilyttää Tunnistautumisvälineet huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi tilisi oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

6 Palvelun käyttö ja Sinun vastuusi

Sinä vastaat Palvelun soveltuvuudesta käyttötarkoitukseesi. Note Shot Oy toimittaa tätä varten maksuttoman kokeiluversion, pyytämäsi dokumentit ja tarvittaessa avustaa soveltuvuuden varmistamisessa.

Palvelussa antamasi komennot, joilla käytät Palvelua, käsitellään Sinun antamien tietojen perusteella eikä Note Shot Oy:lla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja, joita annat Palvelussa.

Sitoudut maksamaan Palveluun liittyvät maksut kuten maksuehdoissa tai sopimuksessa on määritetty.

7 Vastuusi Palvelun tietosisällöstä ja käytöstä

.1 Yleistä

Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinä vastaat toiminnastasi Palvelua käytettäessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että Sinä vastaat markkinoinnistasi, tuotteistasi, palveluistasi, aineistostasi, rahaliikenteestäsi, kirjanpidostasi sekä tiedoistasi. Sinun pitää käsitellä tietoja lain edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuuta henkilötietojen oikeasta käsittelystä.

Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien oikeuksia rikkovia tietoja. Sinä vastaat, että Sinun Palvelussa käsittelemäsi aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa kolmansien oikeuksia tai lain tai viranomaisten määräyksiä.

Sinä vastaat, että Sinulla on oikeus käyttää kaikkea materiaalia ja tietoa mitä käytät Palvelussa. Sinä vastaat, että Sinulla on loppuasiakkailtasi ja käyttäjiltäsi suostumukset, että Note Shot Oy ja sen alihankkijat saavat käsitellä näiden henkilötietoja Sopimuksen tarkoituksiin.
Palvelua saa käyttää vain lakien ja muiden viranomaissäännösten mukaisesti.

Note Shot Oy:lla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsy Palveluun jos Note Shot Oy epäilee Ehtojen rikkomusta tai kun tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Mikäli kolmas osapuoli esittää Note Shot Oy:a kohtaan väitteen tai vaatimuksen johtuen Palvelun käytöstäsi tai jostain asiasta joka (jos väite osoittautuisi todeksi) olisi näiden Ehtojen rikkomus, vastaat Note Shot Oy:lle väitteestä tai vaatimuksesta aiheutuneet kulut ja menetykset ja vastaat kustannuksellasi asian selvittämisestä.

.2 Note Shot Oy:n Käyttöoikeus

Note Shot Oy:lla on oikeus käyttää Palvelun tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen.

8 Hinnat ja maksuehdot

Olet velvollinen maksamaan Note Shot Oy:n voimassa olevan hinnaston mukaiset Palvelujen hinnat.
Kuukausimaksut laskutetaan etukäteen.

Sinun on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Viivästyskorko on kuusitoista (16) prosenttia vuodessa. Lisäksi Sinun on korvattava mahdolliset perintäkulut ja muut viivästyksestä seuraavat maksut kuten maksumuistutukset Note Shot Oy:n hinnaston mukaan.

Jos lasku ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Note Shot Oy:lla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen ja Sinun pääsysi kaikkiin Note Shot Oy:n Palveluihin.
Arvonlisävero, muut vastaavat verot, tullit ja muut julkiset maksut lisätään hintoihin.

Palvelu tilataan ja maksetaan etukäteen halutulle ajalle, esim. 1-12 kuukautta. Palvelu sulkeutuu automaattisesti jos tilausta ei ole jatkettu. Sinä eli käyttäjä vastaa että mahdollinen jatko tilataan ja maksetaan ajoissa, eräpäivään mennessä.

Sinä eli käyttäjä/asiakas vastaa, että oikeat laskutus- yhteystiedot on Note Shot Oy:n tiedossa, että lasku tulee perille ja ilmoittaa laskuttajalle, jos lasku ei ole tullut perille. Palvelujen hallintanäkymässä näkyy varoitus päättyvästä lisenssistä.

Puhelin- ja etätuki ja asiakaspalvelu 1,52€/min+npm sis. alv tai erillisen sopimuksen mukaan.
Sähköpostituki: lyhyet/pienet kysymykset/asiat maksuton, kohtuullinen määrä. Selvityksiä vaativat, koulutus ja opastus sähköpostilla 90€/tunti.

ekassa -palvelun hinnat ja ehdot.

9 Hinnanmuutokset

Note Shot Oy pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilmoittamalla muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen sen voimaantuloa. Hinnat ja muutokset ilmoitetaan palvelun kotisivulla, käyttöehdoissa, hinnastossa, palvelun sisäisessä tiedotteessa tai sähköpostitiedotteessa. Ilmoitukset tehdään yhdellä tai useammalla edellä mainituista tavoista. Sinulla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättymään hinnankorotusten voimaantulopäivänä. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

10 Koekäyttö

Sinulla on ilmainen koekäyttö Sopimuksesi alussa. Ilmainen koekäyttö ei sido maksulliseen tilaukseen. Koekäytön aikana osa toiminnallisuuksista ei välttämättä ole toiminnassa. Kun koekäyttö päättyy ja tilaat Palvelun, Sinulle lähetetään lasku.

Jos koekäytön jälkeen et tilaa Palvelua tai hyväksy Ehtoja, järjestelmäsi suljetaan. Mikäli Sopimus jatkuu koekäyttöajan päätyttyä, voit irtisanoa Sopimuksen Ehtojen 14 kohdan mukaisin ehdoin. Koekäytön ajalta Note Shot Oy toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä ole missään vastuussa Sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

11 Partnerit

Vaikka hankkisit Palvelun partneriltamme, nämä Ehdot pätevät Sinuun. Laskutuskäytäntö, hinnat sekä Palvelun ominaisuudet voivat kuitenkin erota perustoiminnallisuuksista tai hinnoittelu- tai laskutusperiaatteista.

12 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus

Note Shot Oy omistaa tekijänoikeuden ja omistusoikeuden Palveluun ja kaikkeen sen yhteydessä toimitettavaan materiaaliin. Käyttäjällä on käyttöoikeus, oikeus käyttää Palvelua hankittavan lisenssin ja Ehtojen mukaan.
Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Note Shot Oy:n salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille tai käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Sopimuksen mukaiseksi käyttämiseksi, ilman Note Shot Oy:n kirjallista lupaa.

13 Sinun omistusoikeutesi

Sinä omistat oikeudet kaikkeen tietoon mitä lisäät Palveluun. Esimerkiksi asiakasrekisterisi on täysin Sinun omistuksessasi ja vastuullasi. Note Shot Oy:lla on kuitenkin kohdassa 7.2 mainitut oikeudet.

14 Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon päättäminen

Jos Palvelua ei tilata Koekäytön päättyessä, Sopimus päättyy automaattisesti.

Sopimus on voimassa kunnes jompikumpi Osapuoli irtisanoo sen kirjallisella ilmoituksella esim. sähköpostilla. Sinulla on yhden (1) täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika. Note Shot Oy:lla on yhden (1) täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika.
Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli:

a) toinen Osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen irtisanomisuhkaisen vaateen rikkomuksen korjaamisesta, tai

b) toinen Osapuoli on konkurssissa, selvitystilassa tai muuten todistettavasti maksukyvytön, mikä ilmenee esim. kolmekymmentä (30) päivää ylittävän maksuviivästyksen, julkisen maksuhäiriön tai muun vastaavan perusteella.

Palvelu on voimassa ennakkoon maksetun ajan, kesken laskutuskauden irtisanotun sopimuksen maksuja ei hyvitetä tai palauteta.

Emme palauta tai hyvitä maksamiasi maksuja, jos Sopimus on päättynyt rikottuasi Ehtoja.
Kun tilisi on lopetettu, me voimme poistaa tilisi sekä kaiken siinä olevan tietosi.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat maksuja jotka on maksettava sopimusajalta tai Sopimuksen mukaisesti, omistus- ja Immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua.

15 Muutokset Ehtoihin

Note Shot Oy voi muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla Sinulle kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä ilmoituksen ja voimaantulopäivän jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

16 Rajoitettu vastuu ja takuu

Sinä vastaat Palvelun soveltuvuuden varmistamisesta omaan käyttötarkoitukseesi. Note Shot Oy ei takaa Palvelun sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Kaikissa niissä tilanteissa jotka eivät sisälly edellä mainittuun, korvaus on maksimissaan Palvelusta maksetun hinnan suuruinen, sitä koskevalta ajalta. Näistä ehdoista voidaan poiketa palvelu- tai asiakaskohtaisella sopimuksella.
Sinun on ilmoitettava mahdolliset korvaus- tai muut vaatimuksesi kirjallisesti ja perusteeltaan yksilöityinä kuukauden kuluessa sen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun Sinun pitänyt havaita peruste, tai menetät oikeutesi vaatimukseen.

Mahdollisen virheen Note Shot Oy pyrkii korjaamaan mahdollisimman nopeasti normaalina työaikanaan, jos virhe sisältyy Palveluun. Note Shot Oy ei anna muita takuita Palvelusta tai sen virheettömyydestä.

Note Shot Oy voi korjata Palvelun virheen myös kiertämällä virheen tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Note Shot Oy:n vastuu virheistä rajoittuu tässä sovittuihin toimenpiteisiin.

Note Shot Oy ei vastaa a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä; tai c) tietojärjestelmäsi tai tietoliikenneyhteyksiesi muutoksista.

Note Shot Oy ei vastaa laiminlyöntisi aiheuttamista häiriöistä Palvelun toteuttamisessa. Laiminlyönti voi koskea esimerkiksi sitä, että et noudata Note Shot Oy:n ohjetta muuttaa laitteistoa tai ohjelmistoa, jolla Palvelua käytetään tai Note Shot Oy:n ohjeita Palvelun käyttämisestä.

Note Shot Oy pidättää oikeuden huoltaa ja ylläpitää järjestelmiä. Huolto ja ylläpito pyritään ilmoittamaan 2-7 päivää etukäteen. Välttämättömissä ja yllättävissä huoltokatkoissa tai häiriötilanteissa ongelma pyritään korjaamaan niin nopeasti kuin mahdollista.

17 Ylivoimainen este

Note Shot Oy ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Note Shot Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset.

18 Yleistä

.1 Koko sopimus
Sopimus kattaa kaikki Sopimuksen aihetta koskevat ehdot ja korvaa aikaisemmat tarjoukset, sopimukset, markkinointimateriaalin sekä muut tahdonilmaisut Sopimuksen aiheesta.
.2 Muutokset, lisäykset ja ilmoitukset
Note Shot Oy:llä on oikeus muuttaa Ehtoja ilmoittamalla muutoksista 30 päivää etukäteen. Ilmoitus tehdään Palveluun liitettyyn sähköpostiin ja/tai Palvelun sisäisellä tiedotteella. Lisäksi voimassa olevat ehdot ovat sivuillamme osoitteessa:
https://noteshot.fi/ehdot
Vakuutat, että käyttäjäsi on valtuutettu vastaanottamaan ilmoitukset.
.3 Sopimuksen osittainen pätemättömyys
Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää Sopimus muilta osin voimaan. Osapuolten tulee muuttaa pätemätöntä kohtaa ja tulkita Sopimusta siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.
.4 Sopimuksen siirtäminen ja alihankkijat
Osapuolet ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Note Shot Oy:lla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
Note Shot Oy saa käyttää alihankkijoita. Note Shot Oy vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.